Aparte pensioenregeling voor als je meer dan € 57.232,00 verdient

Laag 2

nettopensioen.png

Je bouwt in deze pensioenregeling pensioen op tot een salaris van € 66.956,00. Dit is het maximumloon. Is jouw salaris hoger? Vraag dan aan je werkgever of hij een excedentregeling met het pensioenfonds afsprak.
Je bouwt dan extra pensioen op boven het maximumloon. Zo heb je meer inkomen als je met pensioen gaat.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over onze pensioenregeling vind je in het pensioenreglement op de documentenpagina.