Als je gaat scheiden of je geregistreerd partnerschap beëindigt

Laag 2

scheiden.png

Jouw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. Je kunt met jouw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moet je vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, dat rechtstreeks aan hem/haar wordt uitgekeerd, moet jij of jouw ex-partner ons binnen twee jaar op de hoogte stellen van de echtscheiding en de eventuele afwijkende afspraken. Als je ons niet binnen deze termijn hiervan op de hoogte stelt moet je zelf zorgen voor de betaling richting jouw ex-partner.

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Je ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat je opbouwde tot de datum van echtscheiding of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoef je niets te doen. Tenzij je ex-partner afstand doet van het recht, dan moet je het pensioenfonds wel informeren.

Let op: ook ongehuwd samenwonenden kunnen recht hebben op het partnerpensioen.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie vind je op onze website en in het pensioenreglement op de documentenpagina