Verandert je situatie?

Einde samenwonen

Je hebt besloten om uit elkaar te gaan. Hieronder lees je meer over de gevolgen voor je pensioen.

Wat is er geregeld?

  1. Voor het ouderdomspensioen: dit pensioen wordt niet verdeeld als je stopt met samenwonen. Zo staat dat in de wet.
  2. Voor het partnerpensioen: als je je partner hebt aangemeld toen je ging samenwonen en je stopt met samenwonen krijgt je ex-partner recht op een bijzonder partnerpensioen. Dit partnerpensioen is een uitkering voor je ex-partner als jij komt te overlijden (na beëindiging samenwonen).

Wat kan je ex-partner doen?

Je ex-partner kan via een verklaring afzien van het bijzonder partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat jullie andere afspraken maken over de verdeling van jullie bezittingen en/of pensioen. Als je ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, ontvangt hij of zij na je overlijden geen uitkering van ons fonds. Als jij een nieuwe partner krijgt, dan is er voor hem of haar weer een volledig partnerpensioen.

Als je ex-partner niet afziet van het bijzonder partnerpensioen, dan heeft een eventuele nieuwe partner recht op het partnerpensioen minus het bijzonder partnerpensioen van je ex-partner. Het kan zijn dat je nieuwe partner daardoor minder krijgt dan je ex-partner.

Wat moet je doen?

Meld je partner af bij ons. Ga naar Mijn Pensioencijfers of stuur een brief die jullie allebei ondertekenen, met daarin:

  • de naam, geboortedatum en het burgerservicenummer van je ex-partner
  • de datum waarop je niet langer samenwoont
  • en, als het aan de orde is, het besluit van je ex-partner om af te zien van het bijzonder partnerpensioen.

Naast deze brief dien je een van de onderstaande documenten mee te sturen, waaruit blijkt op welke datum jullie relatie is beëindigd:

  • een notariële akte, of
  • een onderhandse overeenkomst die jullie allebei hebben ondertekend, of
  • een verklaring die jullie allebei hebben ondertekend.

Jullie handtekeningen moeten daarbij gewaarmerkt zijn door een notaris.

Als je ex-partner geen handtekening zet, gaat ons fonds uit van de datum waarop één van beiden op het gezamenlijke adres is uitgeschreven bij de gemeente. Neem in dat geval contact op met ons fonds.

Bevestiging afmelding

Als je je partner bij ons hebt afgemeld, sturen wij jou en je ex-partner automatisch een opgave van het bijzonder partnerpensioen voor je ex-partner. Daarna ontvangt je ex-partner hiervan elke 5 jaar een pensioenoverzicht.