Hoeveel krijg je?

Verhoging pensioen

In het algemeen kun je met hetzelfde geld nu wat minder kopen dan enkele jaren geleden. Daarom probeert ons fonds elk jaar je opgebouwde pensioen te verhogen. Dat verhogen van je opgebouwde pensioen heet ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat je pensioen (voor een deel) meegroeit met de prijsstijgingen. Op die manier behoudt het pensioen dat je al hebt opgebouwd zijn waarde. De verhoging wordt uitgedrukt in een percentage.

Wanneer wordt je pensioen verhoogd?

De verhoging van de pensioenen wordt betaald uit het rendement (= winst) dat ons fonds boekt met beleggen. Je hebt dus niet automatisch recht op een verhoging.

Onze financiële positie is niet goed genoeg op dit moment. We hebben voldoende geld om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Maar er is geen extra geld voor een verhoging beschikbaar. Daarvoor moet onze financiële positie verbeteren. Dat wordt alleen bereikt als we genoeg rendement (winst) boeken met beleggen en als de rente stijgt. Het ziet er nu niet naar uit dat de rente binnenkort gaat stijgen. We verwachten dat we ook komende jaren de pensioenen niet kunnen verhogen.

De verhoging in de afgelopen jaren

De afgelopen jaren hebben we je opgebouwde pensioen helaas niet kunnen verhogen, vanwege de financiële positie van ons fonds:

Over het jaar: Dat is per: De prijzen stegen toen met:
2019: 0% 1 januari 2020 1,60%
2018: 0% 1 januari 2019 2,10%
2017: 0% 1 januari 2018 1,50%
2016: 0% 1 januari 2017 0,32%
2015: 0% 1 januari 2016 0,40%


Maximaal de prijsstijging

Bij een volledige verhoging wordt je opgebouwde pensioen aangevuld met maximaal de algemene prijsstijgingen. Daarvoor maken we gebruik van de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend. Het CBS berekent de prijsstijging over de periode van oktober tot oktober. Dit wordt ook wel het Consumentenprijsindexcijfer genoemd.

Jaarlijks besluit

Elke maand publiceren wij de actuele stand van de (beleids)dekkingsgraad. Bij het jaarlijkse besluit over een eventuele verhoging van de pensioenen neemt het bestuur onze beleidsdekkingsgraad als uitgangspunt:

Beleidsdekkingsgraad    Beleid
< 110%    geen verhoging van de pensioenen
> 110%  (gedeeltelijke) verhoging van pensioenen mogelijk

Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat ons fonds ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren.
Het pensioenfonds heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, geen jaarlijkse verhoging of de pensioenopbouw verlagen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval kan ons fonds besluiten jouw opgebouwde pensioen of pensioenuitkering te verlagen. Ons fonds heeft de pensioen nog niet hoeven te verlagen.