Nieuws

Pensioen opbouwen vanaf 18 jaar in 2024

Vanaf 1 januari 2024 gaan werknemers al vanaf 18 jaar pensioen opbouwen bij ons fonds. Dat is geregeld in de nieuwe pensioenwet. Tot nu toe kon dit bij ons fonds pas vanaf 21 jaar.

Als werknemer bouw je vanaf 2024 dus pensioen op als je 18 jaar of ouder bent én als je fulltime salaris hoger is dan de franchise. De franchise is een bedrag waarover je geen pensioen opbouwt omdat je van de overheid AOW krijgt. De franchise is in 2023 € 16.464 bruto per jaar, in 2024 is dit € 18.110. Je bouwt dus alleen pensioen op over het bedrag boven de franchise.

Als je pensioen gaat opbouwen, dan…

… heb je voordeel: hoe eerder je start met pensioen opbouwen, hoe langer je pensioen opbouwt en hoe hoger je pensioenbedrag (waarschijnlijk) wordt.
… houdt je werkgever de pensioenpremie in op je bruto maandsalaris. Je houdt netto daardoor iets minder over. Op je loonstrook zie je hoeveel dat is. Je werkgever betaalt trouwens ook een (groot) deel van de pensioenpremie. Meer daarover lees je op de pagina Hoeveel betaal je.

Werkgever: waar moet u rekening mee houden?

• Zorg dat de gegevens van alle werknemers tijdig, juist en volledig worden ingezonden. Ongeacht hun leeftijd. Dan bouwen ze per 1 januari 2024 vanaf hun 18de jaar automatisch pensioen bij ons op. Dit is een wettelijke verplichting. Stem dit voor de zekerheid ook af met uw administrateur of de leverancier van uw salarispakket.
• Uw premienota kan vanaf 1 januari 2024 hoger kan zijn. U betaalt dan namelijk ook premie voor werknemers tussen 18 en 21 jaar, die nu nog geen pensioen opbouwen. Zeker als u veel jonge werknemers hebt, kan het premiebedrag fors hoger zijn!