Nieuws

Beleidsdekkingsgraad juli: 101,2%

Onze actuele dekkingsgraad is in juli gestegen en was op 31 juli 106,4%. De beleidsdekkingsgraad steeg ook, naar 101,2%. De dekkingsgraden zijn nog altijd te laag om als financieel gezond gezien te worden.

 

Hoe staan we ervoor?

Dit was de stand op 31 juli 2023:

  • De actuele dekkingsgraad steeg van 103,4% (eind juni) naar 106,4%.
  • De beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden) steeg van 100,4% (eind juni) naar 101,2%.

Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad 119,1% is. Dan is er voor elke € 100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitkeren € 119,10 aan vermogen in kas. Naast genoeg geld voor de pensioenen is er dan ook voldoende extra geld om tegenvallers op te vangen. Als onze beleidsdekkingsgraad lager is dan 104,4%, staat ons fonds er financieel nog niet goed voor. Dat is bij ons fonds al een lange tijd het geval. Om financieel gezond te worden, hebben we een herstelplan opgesteld. In ons nieuwsbericht lees je meer over het herstelplan.

Waardoor steeg onze actuele dekkingsgraad?

In juli is de rente iets gestegen. Als de rente stijgt, dalen onze verplichtingen. Ons fonds hoeft dan minder geld apart te houden voor het betalen van alle pensioenen. Niet alleen voor de pensioenen van nu, maar ook voor alle toekomstige pensioenen. Als de verplichtingen dalen, stijgt onze dekkingsgraad.

De opbrengsten van onze beleggingen waren in juli klein. Het vermogen, het geld dat we hebben om alle pensioenen te kunnen betalen, liet een lichte stijging zien. Dit komt vooral doordat we in juli meer premie binnenkregen dan we aan pensioen hoefden uit te betalen.

Door de daling van onze verplichtingen en de stijging van het vermogen, is onze actuele dekkingsgraad gestegen.

Waardoor ging onze beleidsdekkingsgraad omhoog?

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is in juli verder gestegen. Dat komt doordat de actuele dekkingsgraad eind juli 2023 hoger is dan de actuele dekkingsgraad eind juli 2022. Die laatste telt nu niet meer mee bij het berekenen van de beleidsdekkingsgraad.

Waardeoverdracht is weer mogelijk

Nu onze beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%, is waardeoverdracht weer mogelijk. Heb je al eerder waardeoverdracht aangevraagd? En is de waardeoverdracht tijdelijk uitgesteld, omdat onze beleidsdekkingsgraad onder de 100% was? Dan hoef je niets te doen. We nemen je aanvraag automatisch in behandeling. Hierover lees je meer in het nieuwsbericht over waardeoverdracht.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier lees je ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze dekkingsgraden.