Nieuws

Beleidsdekkingsgraad augustus: 101,7%

Onze actuele dekkingsgraad is in augustus gelijk gebleven en was op 31 augustus 106,4%. De beleidsdekkingsgraad steeg naar 101,7%. De dekkingsgraden zijn nog altijd te laag om als financieel gezond gezien te worden.

Hoe staan we ervoor?

Dit was de stand op 31 augustus 2023:

  • De actuele dekkingsgraad bleef hetzelfde: 106,4%.
  • De beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden) steeg van 101,2% (eind juli) naar 101,7%.

Ons fonds is financieel helemaal gezond als de beleidsdekkingsgraad 119,0% is. Dan is er voor elke € 100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitkeren € 119,00 aan vermogen in kas. Naast genoeg geld voor de pensioenen is er dan ook voldoende extra geld om tegenvallers op te vangen. Als onze beleidsdekkingsgraad lager is dan 104,4%, is ons fonds financieel niet gezond. Dat is bij ons fonds al een lange tijd het geval. Om financieel gezond te worden, hebben we een herstelplan opgesteld. In ons nieuwsbericht lees je meer over het herstelplan.

Waardoor bleef onze actuele dekkingsgraad hetzelfde?

In augustus is de rente iets gestegen. Als de rente stijgt, dalen onze verplichtingen. Ons fonds hoeft dan minder geld apart te houden voor het betalen van alle pensioenen. Niet alleen voor de pensioenen van nu, maar ook voor alle toekomstige pensioenen. Als de verplichtingen dalen, stijgt onze dekkingsgraad.

De opbrengsten van onze beleggingen vielen in augustus tegen. Het vermogen, het geld dat we hebben om alle pensioenen te kunnen betalen, liet daardoor een lichte daling zien.

Doordat onze verplichtingen zijn gedaald, maar ons vermogen ook daalde, bleef onze actuele dekkingsgraad hetzelfde.

Waardoor ging onze beleidsdekkingsgraad omhoog?

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is in augustus verder gestegen. Dat komt doordat de actuele dekkingsgraad eind augustus 2023 hoger is dan de actuele dekkingsgraad eind augustus 2022. Die laatste telt nu niet meer mee bij het berekenen van de beleidsdekkingsgraad.

Waardeoverdracht is weer mogelijk

Nu onze beleidsdekkingsgraad hoger is dan 100%, is waardeoverdracht weer mogelijk. Heb je al eerder waardeoverdracht aangevraagd? En is de waardeoverdracht tijdelijk uitgesteld, omdat onze beleidsdekkingsgraad onder de 100% was? Dan hoef je niets te doen. We nemen je aanvraag automatisch in behandeling. Hierover lees je meer in het nieuwsbericht over waardeoverdracht.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier lees je ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze dekkingsgraden.