Nieuws

Actuele dekkingsgraad gedaald

Onze actuele dekkingsgraad is de afgelopen maand gedaald en was op 31 maart 100,6%. De beleidsdekkingsgraad steeg – net als in februari – een klein beetje. De dekkingsgraden zijn nog altijd te laag om als financieel gezond gezien te worden.

Hoe staan we ervoor?

Dit was de stand op 31 maart 2023:

  • De actuele dekkingsgraad daalde van 102,6% naar 100,6%.
  • De beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden) steeg van 99,1% naar 99,4%.

Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad 118,8% is. Dan is er voor elke € 100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitkeren € 118,80 aan vermogen in kas. Naast genoeg geld voor de pensioenen is er dan ook voldoende extra geld om tegenvallers op te vangen. Als onze beleidsdekkingsgraad lager is dan 104,3%, staat ons fonds er financieel nog niet goed voor. Dat is bij ons fonds al een lange tijd het geval. Om financieel gezond te worden, hebben we een herstelplan opgesteld. In ons nieuwsbericht lees je meer over het herstelplan.

Waardoor daalde onze actuele dekkingsgraad?

De daling van de actuele dekkingsgraad kwam vooral doordat de rente daalde waarmee pensioenfondsen hun dekkingsgraad moeten berekenen. Doordat de rente daalde, stegen onze verplichtingen. Ons fonds moet dan meer geld apart houden voor het betalen van alle pensioenen. Niet alleen voor de pensioenen van nu, maar ook voor alle toekomstige pensioenen. Als de verplichtingen stijgen, daalt onze dekkingsgraad.

Onze beleggingen deden het goed in maart. Hierdoor steeg ons vermogen, het geld dat we hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Helaas was het effect van de dalende rente groter dan het effect van de waardestijging van onze beleggingen. Gevolg: een lagere actuele dekkingsgraad.

Waardoor ging onze beleidsdekkingsgraad omhoog?

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad is in maart verder gestegen. Dat komt doordat de actuele dekkingsgraad eind maart 2023 hoger is dan de actuele dekkingsgraad eind maart 2022. Die laatste telt nu niet meer mee bij het berekenen van de beleidsdekkingsgraad.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier lees je ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze dekkingsgraden.