Nieuws

Dekkingsgraad onveranderd

Onze actuele dekkingsgraad is de afgelopen maand niet veranderd, en is dus nog steeds 98,9%. De beleidsdekkingsgraad steeg in mei wél. Beide dekkingsgraden zijn nog altijd te laag.

Hoe staan we ervoor?

Dit was de stand op 31 mei 2022:

  • De actuele dekkingsgraad bleef gelijk: 98,9%.
  • De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden (de beleidsdekkingsgraad) steeg van 94,9% naar 95,3%.

Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad 117,2% is. Dan is er voor elke € 100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitkeren € 117,20 aan vermogen in kas. Naast genoeg geld voor de pensioenen is er dan ook voldoende extra geld om tegenvallers op te vangen. Als onze beleidsdekkingsgraad lager is dan 104,3%, staat ons fonds er echt niet goed voor. Dat is nu dus al enige tijd het geval.

Waardoor blijf onze actuele dekkingsgraad gelijk?

Mei was een matige maand voor beleggers in aandelen. Veel aandelen - en andere beleggingen - werden minder waard. Ook onze beleggingen werden minder waard. Ons totale vermogen nam hierdoor af. We hebben dus minder geld ‘in kas’. En dat is ongunstig voor de actuele dekkingsgraad van ons fonds.

Daar staat tegenover dat de rente in mei verder steeg. Hierdoor daalden onze verplichtingen de afgelopen maand. En als de verplichtingen dalen, is dat juist weer gunstig voor onze actuele dekkingsgraad. Met verplichtingen bedoelen wij het geld dat wij moeten reserveren voor het uitbetalen van alle pensioenen. Niet alleen aan je oud-collega’s die al met pensioen zijn, maar ook aan iedereen die later pensioen van ons fonds krijgt. Zoals jij en je collega’s.

Het gunstige effect van de hogere rente zorgde er uiteindelijk voor dat onze actuele dekkingsgraad in mei toch gelijk bleef.

Waardoor ging onze beleidsdekkingsgraad omhoog?

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is ook in mei iets gestegen. Dat komt doordat de actuele dekkingsgraad eind mei 2022 hoger is dan de actuele dekkingsgraad eind mei 2021. Die laatste telt nu niet meer mee bij het berekenen van de beleidsdekkingsgraad.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier lees je ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze dekkingsgraden.