Nieuws

Onze dekkingsgraad is gedaald in oktober

Onze financiële positie is er de afgelopen maand op achteruit gegaan. Dat zien we aan onze actuele dekkingsgraad. Die ging in oktober omlaag. Onze dekkingsgraden blijven helaas te laag. Daarom hebben we je eerder al laten weten dat we de pensioenen moeten verlagen.

Hoe staan we ervoor?

Dit was de stand op 31 oktober 2021:
  • De actuele dekkingsgraad daalde van 94,9% naar 94,3%.
  • De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, steeg van 91,4% naar 92,4%.
Ons fonds is financieel gezond als de beleidsdekkingsgraad 116,8% is. Dan is er voor elke € 100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitkeren, € 116,80 aan vermogen in kas. Naast genoeg geld voor de pensioenen is er dan ook nog voldoende buffer.

Wat betekent dit voor je pensioen?

De financiële positie van ons fonds is niet goed genoeg. Of dit opnieuw gevolgen heeft voor je pensioen weten we nu nog niet. Pas aan het einde van het jaar maakt het pensioenfonds de balans op.
Eind december 2020 was onze financiële positie niet goed genoeg. Daarom hebben we begin dit jaar moeten besluiten om de pensioenen met 0,85% te verlagen. Deze verlaging wordt op 1 januari 2022 doorgevoerd. Je hebt hier inmiddels een persoonlijke brief over ontvangen. Voor meer informatie kun je ook de veelgestelde vragen over de verlaging van de pensioenen lezen.
Ga je uit dienst? Of ben je net in dienst? Dan kun je je pensioen tijdelijk niet meenemen. De beleidsdekkingsgraad van ons fonds is namelijk lager dan 100%. Daarom mogen we nu niet meewerken aan waardeoverdrachten.

De actuele dekkingsgraad daalde, de beleidsdekkingsgraad steeg

Actuele dekkingsgraad daalde

In oktober daalde de rente. Dat is geen goed nieuws voor onze financiële positie. Want hierdoor heeft ons fonds meer geld nodig om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. De daling van de rente zorgde ook voor een stijging van de waarde van onze beleggingen in (overheids-)leningen (obligaties). Daarnaast steeg ons vermogen doordat aandelen meer waard werden in oktober. Maar de stijging van ons vermogen was niet voldoende om het gevolg van de rentedaling goed te maken. Hierdoor daalde onze actuele dekkingsgraad afgelopen maand.

Beleidsdekkingsgraad steeg

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad is gestegen in oktober. Dat komt omdat de actuele dekkingsgraad eind oktober 2021 hoger is dan de actuele dekkingsgraad eind oktober 2020 (die nu uit het gemiddeld is verdwenen).

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier lees je ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur