Nieuws

Financiële positie in augustus iets verbeterd

In de maand augustus steeg de rente. Ook ons vermogen nam toe. Daardoor verbeterde onze financiële positie. Helaas blijven onze dekkingsgraden te laag. Waarschijnlijk moeten we de pensioenen verlagen in 2021.

Dit was de stand op 31 augustus 2020:

  • De actuele dekkingsgraad steeg van 82,9% naar 84,7%.
  • De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, daalde van 87,2% naar 87,0%.

Ons fonds is financieel helemaal gezond als de beleidsdekkingsgraad 117,2% is. Dan is er voor elke €100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitkeren, € 117,20 aan vermogen in kas.

Wat betekent dit voor je pensioen?

Op dit moment verandert er niets aan je pensioen. Een verlaging per 1 januari 2021 is wel waarschijnlijk.
Minister Koolmees heeft gezegd dat pensioenfondsen hun pensioenen alleen hoeven te verlagen als de actuele dekkingsgraad lager is dan 90%. Op dit moment is dat bij ons het geval. Maar de peildatum is op 31 december 2020. Het is nu niet te zeggen hoe we er dan financieel voor staan. Aan het einde van het jaar maken we de balans op en kunnen we je vertellen wat er gaat gebeuren.

Geen waardeoverdracht

Ga je uit dienst? Of ben je net in dienst? Dan kun jij je pensioen tijdelijk niet meenemen. Omdat ons fonds een beleidsdekkingsgraad heeft onder de 100%, mogen we nu niet meewerken aan waardeoverdrachten.

Meer informatie

Bekijk de ontwikkelingen van onze financiële situatie in deze grafiek. Hier lees je ook meer achtergrondinformatie en uitleg over onze dekkingsgraden.

Bron: Bestuur