Nieuws

Onze financiële positie eind november 2019

Onze financiële positie is in november 2019 iets beter geworden. Dat is te zien aan de actuele dekkingsgraad. Deze steeg in november van 91,1% naar 92,3%. Een verlaging van de pensioenen wordt daardoor minder waarschijnlijk. Helemaal zeker weten we dat pas op 31 december 2019.

Langer de tijd om te herstellen

Minister Koolmees heeft besloten dat pensioenfondsen langer de tijd krijgen om te herstellen. Onze kritische ondergrens is nu 90%.

  • Is onze actuele dekkingsgraad op 31 december lager? Dan moeten we de pensioenen verlagen.
  • Is onze actuele dekkingsgraad op 31 december hoger? Dan is een verlaging per 1 januari 2020 van de baan.

We zitten nu boven deze grens. De ontwikkelingen in de komende maand bepalen of er een verlaging komt. We zijn dus nog niet volledig uit de gevarenzone.

Verlaging op een later tijdstip blijft mogelijk

We kunnen nog niets zeggen over de periode ná 2020. Een verlaging op een later tijdstip blijft mogelijk. Veel hangt af van hoe onze financiële positie zich ontwikkelt. Ook weten we nog niet hoe het nieuwe pensioenakkoord uitpakt voor ons fonds en onze deelnemers.

Tijdelijk geen waardeoverdracht

Behalve een actuele dekkingsgraad, heeft ons fonds ook een beleidsdekkingsgraad. Dat is een gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad was eind november 94,9%. Omdat dit onder de 100% is, kunnen we tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdrachten.

Meer informatie

In deze grafiek zie je de ontwikkelingen van onze financiële positie. Hier vind je ook meer uitleg over wat een dekkingsgraad is en wat de percentages betekenen voor jouw pensioen.

Bron: Bestuur