Nieuws

Onze dekkingsgraad duikt onder de 100%

De beleidsdekkingsgraad is de graadmeter van onze financiële positie. Deze daalde in juli van 100,3% naar 99,3%.

Hiermee passeert het een belangrijke ondergrens van 100%. Ons fonds mag daardoor tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdrachten.

Wat gebeurde er in juli?

In juli is de lage rente nog verder gedaald. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld opzij moeten zetten om later alle pensioenen te kunnen betalen. Onze beleggingen werden meer waard. Dat is goed nieuws voor onze financiële positie. Maar het verlies werd daardoor niet gecompenseerd. Gevolg: een daling van de beleidsdekkingsgraad.

Ontwikkelingen en achtergronden

In deze grafiek zie je hoe de dekkingsgraad van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. Daar lees je ook meer achtergrondinformatie over de dekkingsgraad en wat dit betekent voor onze financiële positie.

Te lage dekkingsgraad

Ons fonds moet een beleidsdekkingsgraad hebben van 118%. De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds is dus te laag. Dat betekent dat we te weinig financiële buffer hebben en onze reserves moeten aanvullen. Ons fonds heeft daarom een herstelplan ingediend bij DNB.

Bron: Bestuur