Nieuws

Ons herstelplan is geactualiseerd

In een herstelplan legt een pensioenfonds vast welke maatregelen het fonds wil nemen om zijn financiële positie te verbeteren.

Te weinig reserves

Ons fonds kan alle pensioenen betalen, maar we hebben weinig ‘spek op de ribben’. Dat is te zien aan de beleidsdekkingsgraad. Die ligt onder een belangrijke grens. (Hij was eind april 101,6% en dat is lager dan de vereiste dekkingsgraad, op dit moment 119,6%). Er zijn te weinig buffers om grote tegenvallers op te vangen.

Herstelplan

Bij te weinig reserves moet een pensioenfonds een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank. In het herstelplan staat hoe ons fonds weer financieel gezond kan worden en op welke termijn dat kan gebeuren. ‘Gezond’ betekent dat de beleidsdekkingsgraad weer boven de vereiste dekkingsgraad komt te liggen. Het herstelplan van ons fonds is dit voorjaar geactualiseerd.

Hersteltermijn

De hersteltermijn van ons fonds is 10 jaar. Deze termijn zorgt ervoor dat de gevolgen voor alle deelnemers over meerdere jaren gespreid kunnen worden. Zo willen we de kans op het verlagen van de (opgebouwde) pensioenen zoveel mogelijk beperken. Door de hersteltermijn worden werknemers, oud-werknemers en de gepensioneerden in gelijke mate ‘geraakt’. Op die manier is evenwichtige belangenafweging geborgd. Van een verlaging van de pensioenen is dit jaar geen sprake. Of het op lange termijn aan de orde komt, hangt af van de ontwikkeling van onze dekkingsgraad.

Het herstelplan is in maart ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank. Deze heeft het plan goedgekeurd.

Meer informatie

Lees hier meer over ons herstelplan.