Nieuws

Groen licht voor nieuw pensioenstelsel

Je hebt het nieuws misschien al in de media opgevangen. Dinsdag 4 juni bereikten het kabinet en de sociale partners een principe-akkoord over het toekomstige pensioenstelsel.

De afgelopen dagen waren de vakbondsleden aan zet. De CNV- en FNV-leden hebben op 15 juni ingestemd. De grootste achterban is nu akkoord. De eerste stappen naar een nieuw pensioenstelsel zijn dus gezet. De nieuwe regels voor de AOW-leeftijd moeten in 2020 ingaan. En de nieuwe pensioenregels vanaf 2022. Maar er moet nog veel uitgewerkt worden.

Wat is wel al bekend over dit akkoord?

Er staan afspraken in over de AOW (pensioen van de overheid) en het aanvullend pensioen dat je opbouwt via je werk, zoals bij ons pensioenfonds.

  1. Over het aanvullend pensioen

- De manier verandert waarop je pensioen opbouwt. Je pensioenuitkering is in de toekomst minder vast dan nu. De uitkering kan jaarlijks gaan verschillen.

- Pensioenfondsen hoeven straks minder financiële buffers aan te houden. Als het goed gaat kunnen we de pensioenen eerder verhogen, maar als het slecht gaat moeten we ze ook eerder verlagen.

- Verder is afgesproken dat de zogeheten doorsneepremie wordt afgeschaft. Daardoor krijgt een jongere meer pensioen voor zijn inleg dan een oudere. Dit komt omdat een euro aan premie van een jongere langer belegd wordt dan de euro van een oudere. Met de huidige doorsneepremie krijgen jongeren en ouderen ieder hetzelfde pensioen voor iedere euro aan premie.  Het afschaffen van de doorsneepremie is nadelig voor mensen vanaf ongeveer 40 jaar. Die hebben vroeger, toen zij jong waren, relatief meer betaald voor het pensioen dat ze hebben opgebouwd. Ze zouden hiervoor nu door de huidige jongeren worden gecompenseerd. Er wordt gezocht naar andere manieren om hen te compenseren. Werkgevers en werknemers moeten hierover nog afspraken maken.

  1. Over de AOW

- De AOW is het pensioen dat je vanaf een bepaalde leeftijd van de overheid ontvangt. De AOW-leeftijd gaat minder hard stijgen. In het akkoord is de leeftijd voor de komende twee jaar vastgezet op 66 jaar en vier maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd naar 67 jaar in 2024. Vanaf dan wordt de stijging gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. Leven we allemaal gemiddeld 1 jaar langer, dan stijgt de AOW-leeftijd. Er moet dan niet 1 jaar, maar 8 maanden langer gewerkt worden.

Ook is er in het akkoord afgesproken dat het voor de laagst betaalde beroepen (vaak zijn dit de zware beroepen), aantrekkelijker wordt gemaakt om drie jaar eerder met pensioen te gaan.

Tenslotte zijn er nog afspraken gemaakt voor ZZP’ers, zodat zij makkelijker kunnen sparen voor hun pensioen. Daarnaast moeten zij zich verplicht gaan verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid.

Hoe nu verder?

De verdere uitwerking van het principe-akkoord geeft duidelijkheid over de precieze gevolgen voor het pensioen van de overheid (AOW) én voor het pensioen van je pensioenfonds. Minister Koolmees wil de nieuwe regels in 2021 invoeren.

Uiteraard houden wij je op de hoogte over de gevolgen voor je pensioen bij ons fonds.