Nieuws

Financiële positie BPFL verbetert in september

Onze financiële positie is in september verbeterd. Dat is te zien aan de actuele dekkingsgraad. Die steeg van 87,5% naar 89,4%. De kans op een verlaging van de pensioenen neemt daardoor iets af, maar we zijn nog lang niet uit de gevarenzone.

Wat speelde er in september?

De rente is na een dieptepunt in augustus weer iets opgekrabbeld. Daardoor verbeterde de financiële positie zich in september. Een stijgende rente is goed nieuws voor een pensioenfonds. Dan hoeven we minder geld opzij te leggen om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. De waarde van onze aandelen steeg in september. Onze obligaties werden wel minder waard. In totaal nam ons vermogen toe.

Wat betekent dit voor de mogelijke verlaging van de pensioenen?

September was een betere maand voor onze financiële positie dan augustus, maar ons fonds is nog lang niet uit de problemen. Volgens ons herstelplan moet onze actuele dekkingsgraad aan het einde van het jaar rond de 95% liggen. Is dat niet het geval? Dan moeten we de pensioenen in 2020 verlagen. Dat is nodig, omdat we niet alleen nu, maar óók straks alle pensioenen moeten kunnen blijven betalen.

Geen waardeoverdrachten

Behalve een actuele dekkingsgraad, heeft ons fonds ook een beleidsdekkingsgraad. Dat is een gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad was eind september 96,7%. Omdat dit onder de 100% is, kunnen we tijdelijk niet meewerken aan waardeoverdrachten.

Ontwikkelingen en achtergronden

In deze grafiek zie je de ontwikkelingen van de afgelopen maanden. Daar lees je ook meer achtergrondinformatie over de verschillende dekkingsgraden en wat dit betekent voor onze financiële positie.

Bron: Bestuur