Nieuws

Dalende rente zorgt voor lichte daling dekkingsgraad in maart

Onze financiële positie is iets verslechterd. Dat is te zien aan de beleidsdekkingsgraad. Deze was eind maart 102,0%. Vorige maand was dit nog 102,3%.

Wat speelde er in maart?

De rente is gedaald. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. De waarde van onze beleggingen steeg. Dat is positief, maar die stijging kon het effect van de lage rente niet compenseren. Gevolg: de financiële positie van ons fonds verslechterde iets in de maand maart.

Ontwikkelingen en achtergronden

In deze grafiek zie je hoe de dekkingsgraad van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. Daar lees je ook meer achtergrondinformatie over de dekkingsgraad en wat dit betekent voor onze financiële positie.

Te lage dekkingsgraad

Ons fonds moet een beleidsdekkingsgraad hebben van 119,6%. De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds is dus te laag. Wel zit de dekkingsgraad nog boven de 100%. Dat betekent dat we voldoende geld hebben om de pensioenen nu te kunnen betalen. Onze financiële buffers zijn echter te laag. Ons fonds heeft daarom een herstelplan ingediend bij DNB.

Bron: Bestuur