Nieuws

September: geen wijzigingen in onze financiële positie

Onze beleidsdekkingsgraad is in september 2018 niet veranderd ten opzichte van de drie maanden ervoor. Het percentage is 104,2%.

Toch noteerden we een plus, omdat ons fonds vanaf deze maand rekening houdt met de nieuwe cijfers over hoe lang mensen in Nederland blijven leven. Als je alleen naar de maand september kijkt, steeg de dekkingsgraad met 2,3%. Dat zie je nog niet terug in de beleidsdekkingsgraad, omdat dat een gemiddelde is over de afgelopen 12 maanden. 

In deze grafiek zie je hoe de dekkingsgraad van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. Daar lees je ook meer achtergrondinformatie over de dekkingsgraad en wat dit betekent voor onze financiële positie.

Te lage dekkingsgraad

Ons fonds moet een beleidsdekkingsgraad hebben van 121,8%. De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds is dus te laag. Dat betekent dat we te weinig financiële buffers hebben. Ons fonds heeft daarom een herstelplan ingediend bij DNB.

Bron: Bestuur