Nieuws

Financiële positie voor derde maand op rij onveranderd

De financiële positie van ons fonds is ook in april niet veranderd. Dat is te zien aan de beleidsdekkingsgraad. Deze bleef staan op 104,1%. Dat was ook het geval in februari en maart.

Wat speelde er in april?

De rente is gestegen. Dat is goed nieuws voor een pensioenfonds. Net als met spaargeld op een bankrekening, levert een hoge rente op het pensioenvermogen op lange termijn meer geld op. Ons fonds beheert het pensioenvermogen van alle deelnemers en gepensioneerden. Een hogere rente betekent dat ons fonds op lange termijn minder geld opzij hoeft te zetten om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Daardoor verbetert onze financiële positie.
Daarnaast werden onze beleggingen meer waard. Met name de aandelen deden het afgelopen maand goed. Hierdoor nam ons vermogen toe. Gevolg: april was voor ons een goede maand. Omdat de beleidsdekkingsgraad een gemiddelde is over 12 maanden, is dat effect pas later terug te zien in het percentage. Dat bleef staan op 104,1%.

Te lage dekkingsgraad

Ons fonds moet een beleidsdekkingsgraad hebben van 122,4%. De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds is dus te laag. Dat betekent dat we te weinig financiële buffers hebben om op lange termijn al onze verplichtingen na te kunnen komen. Ons fonds heeft daarom een herstelplan ingediend bij DNB.

Meer informatie

In deze grafiek zie je hoe de dekkingsgraad van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. Daar lees je ook meer achtergrondinformatie over de dekkingsgraad en wat dit betekent voor onze financiële positie.

Bron: Bestuur