Nieuws

Financiële positie iets slechter in november

Dat is te zien aan onze beleidsdekkingsgraad. Eind november was deze 103,9%. Een maand eerder was hij nog 104,1%.

Wat speelde er in november?

Twee ontwikkelingen hebben veel invloed op onze financiële positie:

  1. Een stijging of daling van de rente waarmee wij moeten rekenen
    Bij een lage rente moet ons fonds meer geld opzij zetten om (later) alle pensioenen te kunnen betalen dan bij een hoge rente. Dat is vergelijkbaar met als je geld op een bank zet. Dan houd je op lange termijn meer geld over als de spaarrente hoog is. Ook voor ons fonds geldt: hoe hoger de rente, des te beter voor onze financiële positie;
  2. Een stijging of daling van de waarde van onze beleggingen
    Hoe meer vermogen, des te beter voor onze financiële positie

In november daalde de rente, maar werden onze beleggingen weer meer waard (na de dip van oktober).

Ontwikkelingen en achtergronden

In deze grafiek zie je hoe de dekkingsgraad van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. Daar lees je ook meer achtergrondinformatie over de dekkingsgraad en wat dit betekent voor onze financiële positie.

Te lage dekkingsgraad

Ons fonds moet een beleidsdekkingsgraad hebben van 121,7%. De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds is dus te laag. Dat betekent dat we te weinig financiële buffers hebben. Ons fonds heeft daarom een herstelplan ingediend bij DNB.

Bron: Bestuur