Nieuws

Dekkingsgraad gestegen in 2017

De financiële positie van ons fonds is gedurende het jaar verbeterd. Dat is te zien aan de beleidsdekkingsgraad. Deze steeg in december: van 103% naar 103,4%. BPFL begon het jaar met een beleidsdekkingsgraad van ruim 96%.

Terugblik op 2017

Na een roerig jaar in 2016, was 2017 voor onze financiële positie een stabiel jaar. De beleidsdekkingsgraad steeg gestaag door het hele jaar heen naarmate de lage dekkingsgraden over 2016 minder zwaar meewogen in het gemiddelde. De belangrijkste oorzaken waren de rente en de beleggingen. De rente steeg. Daardoor hoefde het fonds minder geld opzij te zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Dat is positief voor onze financiële positie. Ook positief: de waarde van onze beleggingen nam toe. De precieze cijfers zie je over enkele maanden terug in ons jaarverslag over 2017.

Te lage dekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds is te laag. Dat betekent dat we te weinig financiële buffers hebben om op lange termijn al onze verplichtingen na te kunnen komen. Ons fonds heeft daarom een herstelplan ingediend bij DNB.

Meer informatie

In deze grafiek zie je hoe de dekkingsgraad van ons fonds zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. Daar lees je ook meer achtergrondinformatie over de dekkingsgraad en wat dit betekent voor onze financiële positie.

Bron: Bestuur