Nieuws

De omrekening van je pensioen in de nieuwe regeling

Onze pensioenregeling is gewijzigd per 1 januari 2018. De pensioenleeftijd is omhoog gegaan van 67 naar 68 jaar. Wat dit precies betekent voor jouw pensioen hebben we uitgerekend.

Bijna iedereen die pensioen bij ons fonds heeft, krijgt hierover binnenkort een brief. Hierin staat hoe de omrekening van je pensioen in de nieuwe regeling voor jouw uitpakt.

Wat betekent het nieuwe reglement voor je pensioen?

Het pensioen dat je tot 1 januari 2018 hebt opgebouwd, is omgezet naar pensioen dat ingaat als je 68 jaar wordt. Door de omzetting is de waarde van je totale pensioen niet gewijzigd. Het uit te keren bedrag is wel gewijzigd. Het pensioen gaat later in en wordt dus minder lang uitgekeerd. Daardoor wordt de uitkering hoger.

Je kunt nog steeds eerder met pensioen

Je pensioen kan eerder ingaan. Dat is mogelijk vanaf vijf jaar voor je AOW-leeftijd. Wij herberekenen het pensioen dan naar deze door jou gekozen pensioendatum. Geef dit een half jaar voor de gewenste ingangsdatum aan ons door. Doe je dit niet, dan ontvang je van ons automatisch bericht een half jaar voordat je AOW ingaat.

Een voorbeeld

Kim is 30 jaar en heeft tot 1 januari 2018 een pensioen € 2.000,- bruto per jaar opgebouwd. Dat ging in op 67 jaar. In de nieuwe pensioenregeling moet dit 68 jaar worden. Dit pensioen is nu omgerekend en bedraagt € 2.117,- bruto per jaar. Omdat het pensioen later ingaat, wordt het hoger. Deze omrekening gebeurt met factoren die afhankelijk zijn van haar leeftijd.

Stel: ze besluit haar pensioen eerder te laten ingaan, bijvoorbeeld als ze 66 jaar wordt. Als we uitgaan van de factoren die nu bekend zijn, wordt haar pensioen € 1.890,- bruto per jaar. Omdat het pensioen eerder ingaat, wordt het lager.

Netto per maand krijgt ze dan ongeveer € 120,-. (Dat is zonder heffingskorting van de Belastingdienst, nadat haar AOW is ingegaan.)

Check je pensioen online

Heb je meerdere werkgevers gehad en wil je een compleet overzicht van je pensioen? Log dan in op de landelijke pensioenwebsite www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van je pensioen via verschillende werkgevers én je AOW van de overheid.

Vragen?

Heb je vragen over je pensioen bij ons fonds? Neem dan contact op. Onze medewerkers helpen je graag.