Nieuws

BPFL verhoogt de pensioenen niet per 1 januari 2018

Dit geldt voor de pensioenen van alle betrokkenen:

  • werknemers
  • gepensioneerden en
  • oud-werknemers die na uitdiensttreding hun pensioen bij ons fonds hebben laten staan

Elk jaar een besluit

Elk jaar probeert ons fonds je pensioen te verhogen. Dat verhogen van je pensioen heet ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat je pensioen (voor een deel) meegroeit met de prijsstijgingen.

Alleen als er genoeg geld is

De pensioenverhoging is afhankelijk van de financiële positie van ons pensioenfonds. Wij verhogen de pensioenen alleen als er genoeg reserves zijn en de financiële positie dus goed genoeg is.
Daarbij moet het bestuur rekening houden met de wettelijke regels. Daarin staat onder meer dat de verhoging toekomstbestendig moet zijn. Dat betekent dat een pensioenfonds de pensioenen pas mag verhogen als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. Dat is bij ons fonds niet het geval. Op dit moment is de beleidsdekkingsgraad 103,4%.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de verhoging van je pensioen? Kijk dan bij Verhoging Pensioen in het deel van deze website voor werknemers, oud-werknemers of gepensioneerden. Of lees meer over onze actuele financiële positie.

Bron: Bestuur