Verandert uw situatie?

Scheiden

U hebt besloten om te gaan scheiden of uw geregistreerd partnerschap te beëindigen. Een situatie die ook uw pensioen beïnvloedt als u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan voordat u met pensioen ging. Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Deze zijn vastgelegd in de ‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’. U kunt onderling andere afspraken maken, die afwijken van deze wet.

De wet maakt geen onderscheid tussen scheiden of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.

Wat is er geregeld?

In de ‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’ zijn 2 zaken geregeld. Deze gelden als standaard:

1. Voor het ouderdomspensioen

Bent u getrouwd voordat u met pensioen ging? Dan heeft uw ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tot uw pensioendatum hebt opgebouwd bij ons fonds. Dit heet ook wel ‘verevening’.

Wat moet u doen?

Als u in Nederland woont, dan krijgen we via de gemeente automatisch bericht dat u bent gescheiden of uw geregistreerd partnerschap hebt beëindigd. De verdeling van uw ouderdomspensioen wordt niet automatisch doorgevoerd. Daar moet u iets voor doen.

Wilt u dat ons fonds de uitkering aan uw ex-partner regelt? Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in. Doe dat zo snel mogelijk nadat u uit elkaar bent gegaan. Dan krijgt uw ex-partner zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks uitgekeerd door ons fonds. Als u langer wacht dan 2 jaar, moet uw ex-partner zijn of haar deel van het pensioen bij u opvragen. Dat kan dan niet meer via ons fonds.

Als uw ex-partner eerder dan u komt te overlijden, dan krijgt u vanaf dat moment weer uw volledige ouderdomspensioen van ons fonds. Het gedeelte dat voor uw ex-partner apart was gezet, krijgt u er dus weer bij.

Wat kunt u doen?

Het is mogelijk om andere afspraken over de verdeling van uw pensioen te maken dan standaard wettelijk geregeld is. Zo kunt u bijvoorbeeld afspreken:

  • niet ieder de helft van het pensioen, maar een andere verdeling
  • niet het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd, maar over een andere periode
  • een combinatie van de bovenste twee keuzes
  • het pensioen verdelen en helemaal loskoppelen. Dan gebeurt het volgende: het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner worden samen omgezet in een eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dat pensioen komt dus helemaal los te staan van uw pensioen. Dit noemen we ook wel conversieEen eigen recht op ouderdomspensioen voor je ex-partner. Het pensioen van je ex-partner staat dan los van je eigen pensioen.. Als uw ex-partner komt te overlijden, krijgt u het pensioen niet meer terug dat naar hem of haar is overgegaan. Lees meer in het algemene deel van deze website over de voor- en nadelen van conversie.

Geef deze afspraken aan ons door. Log in bij Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in. Overweegt u conversie? Neem dan contact met ons op.

2. Voor het partnerpensioen

Bent u getrouwd voordat u met pensioen ging? Dan krijgt uw ex-partner recht op een bijzonder partnerpensioen. Dit partnerpensioen is een uitkering voor uw ex-partner als u komt te overlijden (na uw scheiding). Als u in Nederland woont, dan krijgen we via de gemeente automatisch bericht dat u bent gescheiden of uw geregistreerd partnerschap hebt beëindigd. We regelen dan het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner. Daar hoeft u niets voor te doen.

Wat kan uw ex-partner doen?

Uw ex-partner kan via een verklaring afzien van het bijzonder partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat u andere afspraken maakt over de verdeling van uw bezittingen en/of pensioen. Als uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, ontvangt hij of zij na uw overlijden geen uitkering van ons fonds.

Na de ingang van uw pensioen ligt uw pensioen vast. U kunt daarom geen nieuwe partner aanmelden nadat uw pensioen is ingegaan. Krijgt u na uw pensioen een nieuwe partner? Dan heeft deze partner geen recht op partnerpensioen. Ook niet als uw ex-partner afziet van het bijzonder partnerpensioen.

Wat moet u doen?

Wanneer uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, stuur ons dan een kopie van het echtscheidingsconvenant. Hierin moet het besluit staan van uw ex-partner om af te zien van het bijzonder partnerpensioen. We bekijken of we hiermee kunnen instemmen en informeren u hierover. Als u in het buitenland woont, krijgen we niet automatisch door dat u bent gescheiden. Geef een scheiding aan ons door via Mijn Pensioencijfers.

Hebt u tijdens uw huwelijk ook ergens anders pensioen opgebouwd? Dan moet u ook aan dat pensioenfonds doorgeven dat u bent gescheiden.

Hoeveel pensioen hebt u na uw scheiding?

Als uw scheiding in onze administratie is verwerkt, wordt het pensioen voor uw partner apart gezet. Dit verschijnt niet meer op uw pensioenoverzicht.