Verandert uw situatie?

Pensioen in het buitenland

Gaat u emigreren? En wilt u in het buitenland pensioen ontvangen? Dat kan. U moet dan wel een paar dingen regelen.

1. Geef uw adreswijziging door

U geeft in een e-mail of brief aan ons door dat u bent verhuisd naar het buitenland.

2. Geef uw BSN/sofinummer door

Wij hebben uw burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit nummer staat in uw paspoort of legitimatiebewijs. Weet u uw BSN niet? U kunt dit opvragen bij de Belastingdienst.

3. Stuur elk jaar een levensbewijs

Als u pensioen van ons ontvangt in het buitenland, sturen wij u elk jaar een levensbewijs. Dat noemen we ook wel een attestatie de vita. Om dit levensbewijs geldig te maken, laat u dit door een lokale instantie (bijvoorbeeld bij de gemeente, de politie of een notaris) ondertekenen en stuurt u dit volledig ingevuld terug naar ons.

Geef wijzigingen op tijd aan ons door

Gaat u scheiden of verhuizen in het buitenland? Geef deze wijzigingen aan ons door.

Komt u te overlijden? Dan moeten uw nabestaanden een overlijdensakte sturen naar ons fonds. Als uw partner of kinderen bij ons bekend zijn, benaderen wij hen voor de uitkering van het partner- en/of wezenpensioen.