Verandert uw situatie?

Overlijden

Als u overlijdt, dan is er bij ons fonds een inkomen geregeld voor uw partner en kinderen.

Wat is er geregeld?

Na uw overlijden ontvangen uw nabestaanden van ons een brief met informatie en een aanvraagformulier:

  1. Partner
    Uw partner heeft recht op partnerpensioen als u bent getrouwd of uw partner hebt aangemeld voordat u met pensioen ging.
  2. Kinderen
    Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen tot ze 18 jaar zijn en onder voorwaarden tot hun 27ste.
  3. Ex-partner
    Uw ex-partner heeft recht op het bijzonder partnerpensioen. Tenzij uw ex-partner hiervan heeft afgezien.

Uw nabestaanden ontvangen hun uitkering van ons fonds vanaf de eerste dag van de maand na uw overlijden.

Moet er iets worden doorgegeven?

Als u in Nederland woont wanneer u overlijdt, dan geeft de gemeente dat aan ons fonds door. Uw nabestaanden hoeven hiervoor geen actie te ondernemen naar ons fonds toe. Woont u in het buitenland wanneer u overlijdt, dan moeten uw nabestaanden uw overlijden wel bij ons fonds melden. Dat kan door een kopie van de overlijdensakte te sturen naar ons fonds. Is er een partner bij ons bekend? Dan neemt ons fonds contact op met uw partner.

Hoeveel krijgen uw nabestaanden?

Kijk op uw oensioenoverzicht voor een overzicht van het pensioen voor uw partner en kinderen. Uw partner en kinderen kunnen verder recht hebben op een uitkering van de overheid. Dit is de Algemene nabestaandenwet (Anw). De voorwaarden vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.