Verandert uw situatie?

Kinderen

Kinderen zijn de toekomst. Natuurlijk wilt u dat zij verzorgd zijn, ook als u er niet meer bent. Als u overlijdt, is er een inkomen geregeld voor uw kinderen. Dit heet wezenpensioen.

Wat is er geregeld?

Uw kinderen hebben na uw overlijden recht op wezenpensioen tot zij 18 jaar zijn. Dat geldt ook voor stiefkinderen en pleegkinderen die als eigen kind worden onderhouden en opgevoed. Uw kind kan tot 27 jaar wezenpensioen krijgen als hij of zij studeert voor tenminste 20 uur per week.

Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen. Als meer dan 5 kinderen recht hebben op wezenpensioen, dan verdelen we het totale bedrag aan wezenpensioen voor 5 kinderen over alle kinderen. Overlijdt uw partner ook? Dan wordt het wezenpensioen voor elk kind verdubbeld.

Wat moet u doen?

U hoeft niets te doen als u in Nederland woont. Wij vragen de gegevens van uw kinderen op bij de gemeente of uw partner. Woont u in het buitenland? Dan hoeft u niets te doen, zolang uw partner bij ons fonds bekend is. Wij nemen dan contact op met hem of haar om de gegevens van de kinderen aan ons door te geven. Is uw partner niet bekend bij ons fonds? Meld hem of haar aan.

Overlijdt uw partner ook? Dan wordt het wezenpensioen verdubbeld. Uw kinderen kunnen dan ook recht hebben op een Anw-uitkering van de overheid. De voorwaarden hiervoor vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.