Verandert uw situatie?

Einde samenwonen

U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Hieronder leest u meer over de gevolgen voor uw pensioen. Deze informatie geldt alleen voor u als u, voordat u met pensioen ging, uw partner bij ons fonds hebt aangemeld.

Wat is er geregeld?

  1. Voor het ouderdomspensioen: dit pensioen wordt niet verdeeld als u stopt met samenwonen. Zo staat dat in de wet.
  2. Voor het partnerpensioen: als u uw partner hebt aangemeld voordat u met pensioen ging en u stopt met samenwonen, dan krijgt uw ex-partner recht op een bijzonder partnerpensioen. Dit partnerpensioen is een uitkering voor uw ex-partner als u komt te overlijden (na beëindiging samenwonen).

Wat kan uw ex-partner doen?

Uw ex-partner kan via een verklaring afzien van het bijzonder partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat u andere afspraken maakt over de verdeling van uw bezittingen en/of pensioen. Als uw ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, ontvangt hij of zij na uw overlijden geen uitkering van ons fonds.

Na de ingang van uw pensioen ligt uw pensioen vast. U kunt daarom geen nieuwe partner aanmelden nadat uw pensioen is ingegaan. Krijgt u na uw pensioen een nieuwe partner? Dan heeft deze partner geen recht op partnerpensioen. Ook niet als uw ex-partner afziet van het bijzonder partnerpensioen.

Wat moet u doen?

Meld uw partner af bij ons. Ga naar Mijn Pensioencijfers of stuur een brief die u en uw ex-partner allebei ondertekenen, met daarin:

  • de naam, geboortedatum en het burgerservicenummer van uw ex-partner
  • de datum waarop u niet langer samenwoont
  • en, als het aan de orde is, het besluit van uw ex-partner om af te zien van het bijzonder partnerpensioen.

Naast deze brief dient u een van de onderstaande documenten mee te sturen, waaruit blijkt op welke datum uw relatie is beëindigd:

  • een notariële akte, of
  • een onderhandse overeenkomst die u allebei hebt ondertekend, of
  • een verklaring die u allebei hebben ondertekend.

De handtekeningen moeten daarbij gewaarmerkt zijn door een notaris.

Als uw ex-partner geen handtekening zet, gaat ons fonds uit van de datum waarop één van beiden op het gezamenlijke adres is uitgeschreven bij de gemeente. Neem in dat geval contact op met ons fonds.

Bevestiging afmelding

Als u uw partner bij ons hebt afgemeld, sturen wij u en uw ex-partner automatisch een opgave van het bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner. Daarna ontvangt uw ex-partner hierover elke 5 jaar een pensioenoverzicht.