Hoeveel krijgt u?

Wat krijgt u?

U bent met pensioen. Uw inkomen kan bestaan uit:

1. AOW-pensioen

U krijgt AOW-pensioen van de overheid vanaf een bepaalde leeftijd. De hoogte van het AOW-pensioen is verschillend voor:

  1. alleenstaanden
  2. gehuwden of samenwonenden

Meer informatie over uw AOW-pensioen vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

2. Ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen van ons fonds.

3. En verder mogelijk pensioen van:

  1. andere pensioenfondsen of -verzekeraars waar u via andere werkgevers pensioen hebt opgebouwd tijdens uw loopbaan
  2. een bank of verzekeraar als u zelf hebt gespaard voor extra pensioen

Wanneer krijgt u uitbetaald?

Als u met pensioen bent, ontvangt u inkomen van verschillende instanties. De overheid keert het AOW-pensioen en de Anw-uitkering uit rond de 22ste van de maand. Wij betalen het pensioen uit rond de 23ste van de maand. Op deze website vindt u de precieze betaaldata van ons pensioenfonds.

Wanneer krijgt u vakantiegeld?

Als werknemer was u waarschijnlijk gewend elk jaar in mei vakantiegeld te krijgen. Ook nu u met pensioen bent, ontvangt u vakantiegeld.

  • Het vakantiegeld van uw AOW-pensioen ontvangt u van de overheid in mei.
  • Het vakantiegeld van ons ontvangt u elke maand bij uw pensioen. 

Hoeveel pensioen krijgt u?

In tweede helft van 2018 kunt u inloggen op onze beveiligde online omgeving Mijn Pensioencijfers. Dat heeft te maken met de verhuizing van de administratie. In de loop van 2018 is de administratie zorgvuldig overgedragen en ziet u precies hoeveel pensioen er voor u is geregeld bij ons fonds. Hebt u eerder vragen over de hoogte van uw pensioen, neem dan contact op met onze helpdesk. Onze medewerkers helpen u graag.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Wij leveren pensioengegevens aan bij www.mijnpensioenoverzicht.nl. Dat doen ook andere pensioenfondsen, verzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank. Op deze website ziet u al uw pensioengegevens bij elkaar. Uw pensioengegevens van ons fonds zijn nog niet te zien op deze website. De aanlevering vindt in de loop van dit jaar plaats. Hebt u eerder vragen over de hoogte van uw pensioen bij ons fonds, kunt u contact opnemen met onze helpdesk.