Hoeveel krijgt u?

Doe de pensioencheck

Enkele maanden voordat u uw eerste pensioenbetaling krijgt, ontvangt u van ons een brief met daarin een bruto-netto berekening. Hierop staat:

  • uw bruto pensioen
  • de inhoudingen
  • het netto bedrag dat op uw bankrekening wordt gestort

Inhoudingen

Wij zijn verplicht om inhoudingen op uw bruto pensioen te doen. Het gaat om de inhouding voor de zorgverzekering (bijdrage Zvw) en loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen). Als uw AOW-pensioen nog niet is ingegaan, moet u ook nog AOW-premie afdragen voor het AOW-pensioen.

Belasting

U hebt recht op loonheffingskorting. Dat is een korting op de belasting die u moet betalen over uw inkomen. De meeste mensen ontvangen pensioen van verschillende instanties. Wij weten niet of dat bij u ook het geval is. Wij passen daarom standaard geen loonheffingskorting toe. U moet bij ons aangeven of u dit toch wilt.

Het is verstandig om de loonheffingskorting toe te passen bij de instantie waar u het hoogste inkomen van ontvangt. Als u ook pensioen ontvangt van andere organisaties of instanties en daar ook de loonheffingskorting toepast, kan het zijn dat u aan het einde van het jaar extra belasting moet betalen. De Belastingdienst telt aan het einde van het jaar namelijk uw totale inkomen bij elkaar op. Als u dan teveel korting hebt gehad of als u dan in een hogere belastingschijf valt, moet u belasting nabetalen, via een zogenoemde naheffing. Hebt u daar vragen over? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Jaaropgave

In januari ontvangt u de jaaropgave van uw pensioen bij ons fonds. Deze kunt u gebruiken bij uw belastingaangifte. Bij onze jaaropgave vindt u ook steeds een actuele bruto-netto berekening van uw pensioen. Daarbij ontvangt u informatie over zaken die voor u van belang zijn in verband met de hoogte van uw (netto) pensioenuitkering. Log in op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers en bekijk uw jaaropgave (vanaf 2019) online.

Pensioenoverzicht

Van ons fonds ontvangt u daarnaast jaarlijks een pensioenoverzicht. Hierin staat wat u aan pensioen hebt bij ons. De bedragen op het pensioenoverzicht zijn bruto bedragen per jaar.

Ook ziet u in het pensioenoverzicht:

  • de gegevens van uzelf
  • informatie over het pensioen dat u ontvangt

Log in op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers en bekijk uw pensioenoverzicht(en) online.