BPFL is 'AVG-proof'

Vanaf mei 2018 gelden strengere eisen voor organisaties die gegevens willen verwerken die te herleiden zijn naar een persoon. Dan vervangt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. Hiermee wordt de privacy beter beschermd. BPFL mag alleen die persoonsgegevens vragen die nodig zijn om het pensioen uit te kunnen voeren, te administreren en te berekenen. Een geboortedatum is bijvoorbeeld nodig. BPFL controleert alle gegevens en processen en past deze waar nodig aan. Zo zorgt BPFL voor een goede verwerking van alle persoonsgegevens en dat we voldoen aan de gestelde regels van de AVG.

Organisaties vragen vaak om allerlei gegevens van hun klanten. Dat is niet altijd nodig en mag ook niet meer altijd. De AVG bevat scherpere regels voor het opslaan, gebruiken en verwerken van persoonsgegevens. Het gaat om alle gegevens waarmee personen zijn te identificeren of die te herleiden zijn tot personen. Bijvoorbeeld de naam, het adres en het Burgerservicenummer. Organisaties mogen dergelijke gegevens alleen opslaan en gebruiken als ze nodig zijn voor de kerntaak van de organisatie. Hiermee wordt de privacy beschermd.  De AVG heeft vooral veel invloed op organisaties die persoonsgegevens verwerken. BPFL is zo’n organisatie. Deze organisaties krijgen de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat zij zich aan de wet houden.

Wat betekent dit voor de pensioenadministratie?

Vanaf mei 2018 gelden strengere eisen voor organisaties die gegevens verwerken die te herleiden zijn naar een persoon. Pensioenfondsen mogen uitsluitend persoonsgegevens vragen die zij nodig hebben om het pensioen uit te voeren en te administreren. BPFL dus ook. Het gaat bijvoorbeeld om iemands geboortedatum, maar ook om het geslacht. Aan de hand van het geslacht berekent een pensioenfonds hoeveel geld er nodig is om straks iemands pensioen levenslang uit te kunnen keren. De levensverwachting is immers voor mannen anders dan voor vrouwen.

Meer details? Bekijk de privacyverklaringen, ons privacybeleid en het schema juridische verhoudingen!

In de privacyverklaringen en ons privacybeleid staat omschreven hoe BPFL omgaat met de privacy van deelnemers, gepensioneerden én werkgevers van ons fonds. In het ‘schema juridische verhoudingen’ is in kaart gebracht hoe en waarom gegevens van een werknemer worden overgedragen aan het pensioenfonds. Hierin staat ook uitgelegd wie, wanneer een verwerkersovereenkomst moet afsluiten in dit proces.

Bekijk de privacyverklaring voor deelnemers en gepensioneerden.

Bekijk de privacyverklaring voor werkgevers.

Bekijk het privacybeleid.

Bekijk het schema juridische verhoudingen.