Per 1 januari 2018 is AZL onze administrateur

De pensioenadministratie van je pensioenfonds is verhuisd. Bedrijfstakpensioenfonds Levensmiddelen (BPFL) is van Syntrus Achmea naar AZL gegaan. Met de verhuizing hebben ook ons logo en onze website een opfrisbeurt gekregen. 

Wat betekent dit voor jou?

Onze pensioenregeling wijzigt niet. Je blijft op dezelfde manier pensioen opbouwen.
Heb je vragen? Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers helpen je graag.
Wil je online jouw pensioenzaken regelen? Log in bij Mijn Pensioencijfers. Je ziet daar dan nog niet jouw pensioencijfers. Die zie je pas in de tweede helft van 2018, want eerst moet de administratie zorgvuldig van Syntrus Achmea naar AZL overgedragen worden. Wij houden je op de hoogte.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Syntrus Achmea en AZL hebben samen gezorgd dat de administratie op een goede manier is overgegaan naar AZL. U hebt hierover in december een brief ontvangen met meer informatie. Lees hier meer.