De coronacrisis en uw pensioenfonds

Informatie voor werkgevers

Ons fonds volgt de ontwikkelingen in de sector op de voet en luistert goed naar de vragen die u stelt. Via deze pagina houden wij u op de hoogte.

U kunt op ons rekenen

Onze dienstverlening aan u gaat gewoon door, zoals u van ons gewend bent. Door ‘corona’ regelen we achter de schermen sommige zaken net wat anders. Maar daar merkt u hopelijk zo weinig mogelijk van.

Premiebetaling

Hebt u door de coronacrisis nu (of binnenkort) problemen om uw pensioenpremies te betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met ons. U kunt een e-mail sturen naar werkgevers@bpfl.nl of ons bellen op 088-116 3071 of. Samen met u zoeken wij naar een passende oplossing.

NOW-maatregel van de overheid

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) probeert de overheid te voorkomen dat werknemers hun baan en inkomen kwijtraken door de coronacrisis. Vanaf 6 april 2020 kunt u een aanvraag hiervoor indienen bij het UWV. De NOW-maatregel biedt werkgevers, onder voorwaarden, voor maximaal 90% een tegemoetkoming in de loonkosten. Daarbij wordt ook rekening gehouden met vakantiegeld en pensioenpremie (werknemers- en werkgeversdeel). Meer informatie over deze NOW maatregel staat op de website van het UWV

Géén wijzigingen in de pensioenadministratie door NOW

Er verandert niets aan de pensioenadministratie, ook al maakt uw bedrijf gebruik van de NOW maatregel. De pensioengrondslag wijzigt niet. U blijft het salaris van uw werknemer voor 100% betalen (ongeacht hoeveel uw werknemer werkt) en dus ook dezelfde premie inhouden op dat salaris en dezelfde premie (het werknemersdeel én het werkgeversdeel) betalen aan het fonds.