Wat verandert er aan de AOW?

1. AOW-leeftijd stijgt minder hard

Er zijn nieuwe regels voor de AOW-leeftijd. Die zijn op 1 januari 2020 ingegaan:

  • Tot 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Dat is gunstig voor de mensen die de komende jaren met pensioen gaan.
  • Vanaf 2022 stijgt de leeftijd in stapjes naar 67 jaar in 2024.

Verder stijgt de AOW-leeftijd vanaf 2025 verder, maar minder snel dan eerder was afgesproken. Stijgt de levensverwachting met een jaar? Dan gaat de AOW-leeftijd met 8 maanden omhoog. En niet met 1 jaar, zoals nu. Dat is gunstig als je na 2024 de AOW-leeftijd bereikt. Deze wijziging moet nog wel in de wet worden vastgelegd.

De nieuwe regels voor de AOW-leeftijd hebben geen invloed op de pensioenleeftijd van onze regeling. Je krijgt het aanvullende pensioen vanaf 68 jaar. Maar je mag je pensioen wel eerder laten ingaan, bijvoorbeeld op jouw AOW-leeftijd.

2. Wanneer krijg je AOW?

3. Hoeveel AOW krijg je?