De toekomst van de AOW en je pensioen

We krijgen een nieuw pensioenstelsel. Een nieuwe oude dag voor iedereen. Wat betekent dit voor de AOW en pensioen ? Wat is hierover bekend?

We krijgen een nieuw pensioenstelsel. Een nieuwe oude dag voor iedereen. Wat betekent dit voor de AOW en pensioen?

Op 15 juni 2019 waren het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties het erover eens: er komt een nieuw pensioenstelsel. Ze hebben toen de grote lijnen vastgelegd in het pensioenakkoord. Daarna hebben ze onderhandeld over de verdere uitwerking. Op 22 juni 2020 heeft minister Koolmees de afspraken voor het nieuwe pensioenstelsel bekendgemaakt.

Wat verandert er aan de AOW?

 1. AOW-leeftijd stijgt minder hard
 2. Wanneer krijg je AOW?
 3. Hoeveel AOW krijg je?

Lees hier wat er verandert.

Wat verandert er aan het pensioen bij ons fonds?

Er komt een nieuwe oude dag. Daarin worden ook de pensioenen opgenomen die al zijn opgebouwd. De nieuwe regels gaan dus gelden voor:

 • het hele pensioen van werknemers;
 • de opgebouwde pensioenen van oud-werknemers, en
 • de pensioenuitkeringen van gepensioneerden.

Wat verandert er niet?

 • Werknemers bouwen via hun werkgever vaak verplicht pensioen op. Zo sparen veel mensen in Nederland samen voor hun pensioen. Dat krijgen ze als aanvulling op hun AOW.
 • Iedereen krijgt pensioen zolang hij of zij leeft.
 • Doordat veel werknemers meedoen, zijn de kosten van pensioenen relatief laag.
 • De belasting stimuleert het opbouwen van pensioen.
 • Werknemers die door arbeidsongeschiktheid (deels) niet meer kunnen werken, blijven pensioen opbouwen.
 • Pensioenregelingen bieden ook financiële bescherming aan de nabestaanden van werknemers. De manier waarop dit gebeurt, verandert wel.

Geen verlaging boven de 90%

Als pensioenfondsen langere tijd te weinig geld in kas hebben moeten zij de pensioenen verlagen. Wat te weinig is, verschilt per pensioenfonds. Daarover leest u meer op de pagina over onze actuele financiële positie.
In bijzondere omstandigheden kan minister Koolmees de regels tijdelijk veranderen. Dan mogen pensioenfondsen langer te weinig geld in kas hebben, voordat ze de pensioenen moeten verlagen. Voor 2020 en 2021 heeft de minister bepaald dat de dekkingsgraad tenminste 90% moet zijn.

Hoe gaat het verder?

Er komt eerst een wetsvoorstel. De Tweede en Eerste Kamer moeten dat goedkeuren. Daarna wordt de wet veranderd. Minister Koolmees wil de nieuwe pensioenregels in 2023 invoeren. Daarna gaan wij met onze vakbonden en werkgevers aan de slag om onze pensioenregeling aan te passen. Dat moet uiterlijk op 1 januari 2027 klaar zijn. Bekijk deze tijdlijn.