De toekomst van de AOW en je pensioen

De eerste stappen naar een nieuw pensioenstelsel zijn gezet. Er zijn nieuwe regels voor de AOW-leeftijd. En nieuwe regels voor je aanvullende pensioen van ons fonds. Maar er is nog veel onduidelijk. Hieronder lees je wat we wél al weten

Verhogen of verlagen?

De regels voor het verhogen en verlagen van je pensioen worden soepeler. We hoeven namelijk geen grote financiële reserves meer te hebben. Daardoor mogen we je pensioen eerder laten meestijgen met de prijzen. Maar als het financieel tegenzit, kunnen we je pensioen ook eerder verlagen. Het wordt dus nog belangrijker om je pensioen regelmatig te checken om te kijken of je genoeg pensioen opbouwt.

Jongeren bouwen meer pensioen op

Nu krijgt iedereen voor elke euro premie evenveel pensioen. Dat gaat veranderen. Jongere werknemers gaan meer pensioen opbouwen voor de premie die ze betalen en oudere werknemers minder. De euro’s van jongere werknemers kunnen immers nog langer in waarde stijgen. Dat past beter bij deze tijd: mensen werken nog zelden hun hele loopbaan bij één werkgever. Ze bouwen dus ook zelden hun hele loopbaan bij één pensioenfonds pensioen op.

Sterke punten blijven

Veel sterke punten blijven behouden. Want in vergelijking met andere landen heeft Nederland de minste armoede onder ouderen. Dat wil de overheid graag zo houden.

  • Een heel groot aantal werknemers in Nederland bouwt via hun werkgever verplicht pensioen op. Hierdoor sparen veel mensen voor hun aanvullende pensioen.
  • In een pensioenfonds delen werkgevers en werknemers risico’s. Hierdoor krijgen we - zo lang we leven - pensioen van het pensioenfonds.
  • Doordat veel mensen meedoen, zijn de kosten van pensioenen relatief laag.
  • De belasting stimuleert het opbouwen van pensioen.
  • Pensioenregelingen bieden ook financiële bescherming aan de nabestaanden van pensioendeelnemers en aan deelnemers die arbeidsongeschikt worden.

Hoe gaat het verder?

Minister Koolmees heeft gezegd dat hij de wetgeving in 2021 klaar wil hebben. We denken dat we op zijn vroegst in 2022 kunnen beginnen met de overgang naar de nieuwe pensioenregels. De nieuwe regels voor de AOW-leeftijd gaan in op 1 januari 2020.

Meer informatie

Lees de antwoorden op veelgestelde vragen.